BRUSSELS INTERNATIONAL & NATIONAL GUITAR COMPETITION « NICOLAS ALFONSO »


Deze wedstrijd, de enige in Brussel, is afwisselend nationaal en internationaal.

De wedstrijd werd in 2013 in het leven geroepen door het Brussels International Guitar Festival als eerbewijs aan de Meester Nicolas ALFONSO (1913-2001) die de eerste gitaarklassen opende in de Muziekacademies van België, evenals de gitaarklas aan het Conservatoire Royal de Bruxelles – École Supérieure des Arts in het jaar 1965.

NIEUW!
April 2017 : de wedstrijd 2017 is nationaal en toegankelijk voor alle klassieke amateurgitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, officieel ingeschreven in België.
April 2018 : de wedstrijd zal internationaal zijn. Nadere inlichtingen hieromtrent zullen later worden verstrekt.
April 2019 : de wedstrijd zal wederom nationaal zijn…

BRUSSELS NATIONAL GUITAR COMPETITION « NICOLAS ALFONSO » 2017

TOELATINGSVOORWAARDEN

Zondag 2 April 2017, 24 :00 uur, midderrnacht (Belgische tijd)
is de uiterste datum waarop het volledig inschrijvingsformulier en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de wedstrijd.

NIEUW : de wedstrijd 2017 is nationaal en toegankelijk voor alle klassieke amateurgitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, officieel ingeschreven in België.

De kandidaat mag niet zijn ingeschreven of ingeschreven zijn geweest bij een Hogere Muziekschool in België of in het buitenland.

Aan het slot van de finale zullen maximaal zes kandidaten beloond worden die over een sterke artistieke persoonlijkheid en uitstraling op de scène beschikken.

Het instrument waarop de kandidaat speelt moet een klassieke gitaar zijn (zes snaren of meer).

Het programma van elk onderdeel van de wedstrijd dient verplicht minstens één werk te bevatten gecomponeerd door Nicolas Alfonso (Schott Music Editions).

De rest van het programma is vrij, maar zal bestaan uit werken van het solorepertoire voor klassieke gitaar of transcripties en mag onuitgegeven werken bevatten.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de kandidaat, per email of post het volledig ingevulde inschrijvingsformulier en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld opgestuurd te hebben.

Inschrijvingsgeld (wordt niet terugbetaald) : 20 EUR.

Uiterste datum voor het volledig inschrijvingsformulier en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de wedstrijd : zondag 2 April 2017, 24 :00 uur, midderrnacht (Belgische tijd).

Het volledige wedstrijdreglement en het inschrijvingsdossier kunnen door middel van het elektronische formulier hieronder worden aangevraagd.

GANG VAN ZAKEN EN PROGRAMMA

Zondag 2 April 2017, 24 :00, midderrnacht (Belgische tijd)
is de uiterste datum waarop het volledig inschrijvingsformulier en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de wedstrijd.

Zaterdag 15 april 2017
publieke selectie ronde – proclamatie en loting

Zaterdag 22 april 2017
publieke finale - proclamatie en prijsuitreiking

PUBLIEKE SELECTIERONDE vrije toegang

Zaterdag 15 april 2017 - 15:00

Plaats : Kasteel Karreveld - 3, Jean de la Hoeselaan - 1080 Brussel – België.

Datum en uur zullen later meegedeeld worden.

Duur : 12 tot 15 minuten maximaal op het podium.

Programma : vrije keuze, uit het hoofd gespeeld, met minstens één compositie van Nicolas Alfonso (Schott Music Editions) verplicht.


De werken van dit programma mogen eventueel weer tijdens de finale worden gespeeld.

De kandidaat mag zelf de volgorde van zijn te spelen werken bepalen.

Aan het einde van deze ronde en na deliberatie zal de Jury de namen van maximaal zes kandidaten bekend maken voor de finale.

PUBLIEKE FINALEvrije toegang

Zaterdag 22 april 2017 op 14.00.

Plaats : Théâtre du Vaudeville – 13, Koningingalerij - 1000 Brussel - België (waar het Festival plaats vindt).

Hier worden alleen de kandidaten toegelaten die door de selectieronde kwamen.

De volgorde van opkomst zal door loting worden bepaald en op 15 of 16 april bekendgemaakt.

Duur : 15 tot 20 minuten maximaal op het podium.

Programma : vrije keuze, uit het hoofd gespeeld, met minstens één compositie van Nicolas Alfonso (Schott Music Editions) verplicht.


In dit programma mogen alle of sommige werken voorkomen die reeds in de selectieronde werden gespeeld.

Aan het einde van deze finale en na deliberatie zal de jury maximaal drie « 1ste Prijs Nicolas Alfonso 2017 » en meerdere « 2de Prijs Nicolas Alfonso 2017 » van het Brussels National Guitar Competition toekennen.

Alle finalisten worden dringend verzocht aanwezig te zijn op zaterdag 22 april 2017 tussen 11:30 en 13:00 voor de proclamatie van de resultaten en de prijsuitreiking, zo niet zal hun prijs geannuleerd worden.

PRIJZEN

De Laureaten (maximaal drie) van de « 1ste Prijs Nicolas Alfonso 2017 » ontvangen elk :

  • 350 EUR (drie honderd vijftig euros),

  • een diploma ,

  • verschillende geschenken aangeboden door de partners van het Festival (nadere bijzonderheden volgen)

  • en zal aan het Brussels International Guitar Festival 2018 mogen deelnemen.

De Laureaten van de « 2de Prijs Nicolas Alfonso 2017 » ontvangen elk :

  • 100 EUR (honderd euros),

  • een diploma ,

  • verschillende geschenken aangeboden door de partners van het Festival (nadere bijzonderheden volgen).

JURY

De Jury van elke wedstrijdronde wordt voornamelijk samengesteld uit persoonlijkheden van de Belgische en internationale kunstwereld.

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

De jury behoudt zich het recht voor bepaalde prijzen niet toe te kennen als het niveau onvoldoende wordt bevonden.

INLICHTINGEN, VOLLEDIG REGLEMENT & INSCHRIJVINGSFORMULIER